Odluku o pomoći gospodarstvu i građanima Općine Kloštar Ivanić uslijed epidemije koronavirusa – COVID-19.

.pdf

Odluku o ukidanju naplate usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja – korisnika usluga u vrijeme kada je vrtić zatvoreni uslijed pandemije korona virusa COVID-19.

.pdf

Zaključak o godišnjem obračunu Financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2019. g.

.pdf

Zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2019. – 31.12.2019. godine.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019. GODINU.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI ZA 2019. GODINU.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019. GODINU.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U POLJOPRIVREDI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2019. g.

.pdf

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA  SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ U 2019. GODINU.

.pdf

Stranica 4 od 52