Na temelju članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

Odluka .pdf

Odluke 24. sjednice Općinskog vijeća. .zip

Zaključak o slanju pisma namjere radi poduzimanja aktivnosti za jednosmjensku nastavu.

.pdf

Odluku o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

.pdf

Odluku o pomoći gospodarstvu i građanima Općine Kloštar Ivanić uslijed epidemije koronavirusa – COVID-19.

.pdf

Odluku o ukidanju naplate usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja – korisnika usluga u vrijeme kada je vrtić zatvoreni uslijed pandemije korona virusa COVID-19.

.pdf

Zaključak o godišnjem obračunu Financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2019. g.

.pdf

Zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2019. – 31.12.2019. godine.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2019. GODINU.

.pdf

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI ZA 2019. GODINU.

.pdf

Stranica 4 od 52