Zaključak o davanju suglasnosti na sudjelovanje u pripremnim radnjama potrebnim za provedbu postupka prodaje poslovnih udjela trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad.

.pdf

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2020.g. .pdf

Odluka o izmjenama i dopunama procjene rizika od velikih nesreća. .pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. .pdf

Opći uvjeti .pdf

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020. .pdf

ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2021. I 2022. GODINU. .pdf .xlsx

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja 2019.g. do 30. lipnja 2019.g.

.pdf

Odluka o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava  programima i/ili projektima udruga u 2020. godini. .pdf

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu  s trogodišnjim financijskim učincima. .pdf

Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava gradskom društvu Crvenog križa - Ivanić Grad. .pdf

Stranica 8 od 51