Temeljem članka 74. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10,124/11,86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je Program javnih potreba u sportu u 2019.g.

.pdf

Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Općine Kloštar Ivanić br. 9/11) te članka  27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2019.g.                                                

.pdf

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 158/15), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2019.g. i projekcije proračuna za razdoblje 2020.-2021. godine.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o Polugodišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za prvo polugodište 2018. g.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva  VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o izvješću Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAKOP d.o.o. za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Zaključak o godišnjem izvješću o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić za 2017. g.

.pdf

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine" broj 101/97, 107/07 i 94/13) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donosi Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće.

.pdf

Stranica 8 od 42