Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.g. .pdf

Program poticanja poduzetništva za 2020.g. .pdf

Program socijalnih potreba za Općinu Kloštar Ivanić u 2020.g. .pdf

Program javnih potreba u poljoprivredi za 2020.g. .pdf

Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01.01.2019.g. do 30.06.2019.g. .pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na sudjelovanje u pripremnim radnjama potrebnim za provedbu postupka prodaje poslovnih udjela trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad.

.pdf

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Kloštar Ivanić za 2020.g. .pdf

Odluka o izmjenama i dopunama procjene rizika od velikih nesreća. .pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. .pdf

Opći uvjeti .pdf

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2019./2020. .pdf

Stranica 8 od 52