Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18) razmatrajući prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Kloštar Ivanić, temeljem očitovanja Ministarstva poljoprivrede Klasa: 945-01/18-01/750, Urbroj: 525-07/1804-18-2 od 17. rujna 2018. godine i Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – javnog uvida u vremenu od 07.01.2019. godine do 21.01.2019.godine, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine donijelo je odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka ­­­27. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. donijelo je  izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu.

.pdf

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Ivanić. .pdf

Odluka o izvršavanju proračuna za 2020.g. .pdf

Program poticanja poduzetništva za 2020.g. .pdf

Program socijalnih potreba za Općinu Kloštar Ivanić u 2020.g. .pdf

Program javnih potreba u poljoprivredi za 2020.g. .pdf

Izvješće o radu općinskog načelnika za period od 01.01.2019.g. do 30.06.2019.g. .pdf

Stranica 7 od 51